bridz-klub-znak-tref
Rb
Literatura
Autor
1
Sigurna igra u bridžu
Reese - Trezel
2
Kada uzeti, kada propustiti?
Reese - Trezel
3
Eliminaciona igra u bridžu
Reese - Trezel
4
Blokiranje i odblokiranje u bridžu
Reese - Trezel
5
Bridge is my game
Charles H. Goren
6
Bridž skitnica
Alan Sontag
7
Poboljšanje vaše veštine licitiranja
Edwin B. Cantar
8
Odbrana u bridžu
Edwin B. Cantar
9
Testirajte vašu bridž igru
Edwin B. Cantar
10
3D & Mafia Club
Kenneth L. Lindsay
11
Precizni tref
Eric Jannersten
12
Bridž
Zlatko Šašek
13
Šerlok Holmas, bridž detektiv
Dž. Guden & F. Tomas
14
Bridge skviz u potpunosti
Clyde Love
15
Stari majstor
Ron Klinger
16
Umetnost logičkog licitovanja
Andrew Gorski
17
WJ 2000
Krzysztaf Jassen
18
YU Sistem 2.0
Dragan Azdejković
19
bridz-klub-znak-herc
bridz-klub-kikinda-baner
bridz-klub-kikinda-naslov
bridz-klub-kikinda-onama
bridz-klub-kikinda-clanovi
bridz-klub-kikinda-rezultati
L I T E R A T U R A
Najveći deo literature koju bridž klub “Kikinda” poseduje skinuta je sa interneta. Ovde je sve što je u elektronskom obliku i može se slobodno skinuti. To što nije link ne znači da tu literaturu nemamo već je ona veća od 500Kb pa nisam mogao ovde da je postavim. Ako takva literatura nekom treba mora me kontaktirati, pa ću mu je poslati.
bridz-klub-kikinda-skola
bridz-klub-kikinda-linkovi